Carys Egan-Wyer

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carys Egan-Wyer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap