Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag leder forskargruppen Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen vid avdelningen för arbets- och miljömedicin i Lund. Vårt huvudfokus är belastningsergonomi och vibrationsskador.

Under åren har vi utvecklat metoder för objektiv registrering av arbetsställnigar, arbetsrörelser och muskelaktivitet med små kroppsburna sensorer. Med dessa har vi kunnat bestämma belastningen i ett stort antal yrkesgrupper.

Samtidigt har vi samlat information om förekomsten av besvär och diagnoser i övre rörelseorganen med en standardiserad klinisk undersökning.

Sammanslagning av data från många epidemiologiska studier har gjort det möjligt att beräkna dos-responssamband och vi föreslår nu åtgärdsnivåer som man bör ligga under för att inte utsättas för risken för belastningsskada.

Vi undersöker också vibrationsskador. Vårt huvudsakliga bidrag är utvärderingen av teknisk övervakning av exponering. Vi har också kartlagt förekomsten av vibrationsskador i byggsektorn och vi samlar in blodprover från patienter som kommer till Arbets- och miljömedicin Syd med frågeställning vibrationsskaa för att leta efter markörer för neurogen eller vaskulär skada.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

  • Belastningsergonomi
  • Vibrationsskador

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Catarina Nordander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren