Foto av Catarina Rippe

Catarina Rippe

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Catarina Rippe disputerade år 2002 och efter 2 och ett halvt års Post-dok studier i Boulder, USA, återvände hon till Lund och forskar inom kärlfunktion. Hon är sedan 2011 kursledare för Homeostaskursen, termin 3 på läkarprogrammet och innehar ett lektorat.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Physiology
  • Vascular physiology
  • Vascular disease
  • Cell Signaling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Catarina Rippe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren