Foto av Catharina Sjödahl Hammarlund

Catharina Sjödahl Hammarlund

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i hälsovetenskap och universitetslektor i fysioterapi. Jag tog min sjukgymnastexamen 1985 i Lund och disputerade vid Lunds universitet 2004. Mitt avhandlingsarbete grundade sig på en somato-psykisk rehabiliteringsmodell för amputerade som jag själv har utvecklat. Modellen omfattar fysioterapeutiska behandlingsprinciper utifrån en ortopedisk, neurologisk och psykiatrisk teoribildning. Jag arbetade som ansvarig för verksamheten i Nordens första 3-dimensionella rörelselaboratorium under nästan 10 år, vilket var utvecklande och intressant.

Mina intresseområden är flera. Jag samarbetar också med forskargruppen PRO-CARE på Högskolan i Kristianstad och har studerate bl a fallrisk och nutrition bland äldre. Jag arbetar med att undersöka och utvärdera sjukdomsaspekter vid Parkinsons sjukdom. För detta arbete har vi använt Group Concept Mapping, en analysmetod som består av både kvalitativ och kvantitativ metodik.

För närvarande har jag också fått möjlighet att undersöka hur personer med postpolio upplever sin vardag och åldrandet. Centralt tema i min forskning är det personcentrerade perspektivet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik
  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Catharina Sjödahl Hammarlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren