Inget foto av Catharina Svanborg

Catharina Svanborg

Expert

Personlig profil

Forskning

Det finns ett stort behov av nya läkemedel som dödar cancerceller med större precision. HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) har bred tumördödande förmåga. Substanserna består av proteiner som ändrar 3-dimensionell struktur och funktion efter bindning av en fettsyra. Dessa protein-lipid komplex, i HAMLET mjölk- -laktalbumin och oleinsyra, dödar många olika typer cancerceller. Vi studerar hur HAMLET angriper tumörceller utan att orsaka biverkningar som ofta försvårar cancerbehandling.

HAMLET är en ny typ av cancerdödande substans med annorlunda verknings-mekanismer. Det krävs därför extra mycket innan HAMLET kan utvecklas till ett färdigt läkemedel. Vi vill förstå HAMLETs tredimensionella struktur, celldödande aktivitet och varför HAMLET dödar cancerceller men ej friska differentierade celler. De djurexperimentella och kliniska studierna är en nödvändig förberedelse för behandlingsstudier, som förhoppningsvis kommer att genomföras inom en snar framtid.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • HAMLET
  • cancerterapi
  • Kinases
  • GTPases

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Catharina Svanborg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren