Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information om min forskning och mina intressen se den engelska versionen av den här sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • skogsekosystem
  • biogeokemi
  • synergier och konflikter
  • ekosystemtjänster

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Akselsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren