Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap 2021 med avhandlingen Performing Search: Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People. Mina forskningsintressen rör sökmotorers roll i samhället och vardagen. Jag är forskare i projektet Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? och jag undervisar på masterprogrammet i ABM samt kandidatprogrammet i digitala kulturer.

Forskning

Jag är forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Why do we choose the internet instead of the doctor next door? Jag disputerade 2021 med avhandlingen Performing search: search engines and mobile devices in the everyday life of young people. Mina intresseområden är sökmotorers roll i vårt samhälle och i vardagen.

Jag underviser även på masterprogrammet i ABM och kandidatprogrammet för digitala kulturer. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler