Foto av Cecilia Andréll

Cecilia Andréll

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag är sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi och akutsjukvård. Jag arbetar sedan 2008 inom VO. Intensiv och Perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Jag är sedan 2015 doktorand och tillhör forskargruppen Centrum för Hjärtstopp, Lunds universitet. Mitt forskningsprojekt handlar om prehospitalt omhändertagandet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Fokus ligger på det tidiga omhändertagandet, dvs. samhället, larmcentralen och utlarmningsförfarande av resurser.  

Två delarbeten inriktar sig på larmoperatörers träffsäkerhet att identifiera ett hjärtstopp i 112-samtal (sensitivitet/specificitet m.m.). I ett delarbete studerar jag skillnader i  överlevnad beroende av vilka prehospitala resurers (ambulans/räddningstjänst) som larmades ut/var först på plats vid misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus i Skåne. Det fjärde delarbetet fokuserar på platsens (hemmet vs. offentlig) betydelse för överlevnad/neurologisk återhämtning efter hjärtstopp utanför sjukhus.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fria nyckelord

  • Hjärtstopp utanför sjukhus
  • Hjärt-lungräddning
  • Prehospitalt omhändertagande
  • Larmcentral
  • Larmoperatörer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Andréll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren