Inget foto av Cecilia Hagman

Cecilia Hagman

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Pediatrik
 • Medicin och hälsovetenskap
 • Klinisk medicin
 • Lungmedicin och allergi

Nyckelord

 • lung funktion
 • för tidig födsel
 • Inflammation
 • tillväxtfaktor
 • neonatalogi
 • BPD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Hagman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren