Inget foto av Cecilia Hildeman Sjölin

Cecilia Hildeman Sjölin

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskningsverksamhet har koncentrerats kring projektet Rummet, människan och bilden. Avsikten är att studera det Sydskandinaviska medeltida och eftermedeltida kyrkorummets utformning med dess bildframställningar ur ett performativt perspektiv. Centrala är frågorna: Hur utformas rummet i förhållande till/utifrån människan som individ och som grupp, de rituella rörelserna och förflyttningarna i rummet? Hur förändras rummet och dess bilder/bildbruk med förändringarna i kulten/rummets användning? Hur påverkas rummets bilder, användningen av bilder i rummet, i och med senmedeltid, reformation, 1700-1800-tal?
Dessa frågor står i centrum för texten Kyrkorum och bild i Brunnby kyrka, som 2010 publicerades i Flytande gränser, Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (red Anders Palm & Hanne Sanders) utg i samarb m Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen & Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Hildeman Sjölin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler