Cecilia Holm Wallenberg

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Det övergripande målet med vår forskning är att identifiera nya strategier för att förebygga och behandla fetma och typ 2 diabetes samt deras följdsjukdomar, främst kardiovaskulär sjukdom. För närvarande fokuserar vi på tre delprojekt med följande syften: 1) Undersöka förmåga hos svarta vinbär och andra polyfenolrika bär och livsmedel att förbättra metabol hälsa; 2) Klarlägga rollen av hormon-känsligt i endocannabinoid systemet och därmed reglering av energi homeostasen samt 3) klarlägga gallsyrors betydelse för glukoshomeostasen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • diabetes
  • fetma
  • prevention
  • lipaser
  • fettväv
  • cellbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Holm Wallenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren