Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har min akademiska bakgrund i nationalekonomi (BSc) och ekonomisk historia (MSc) vid Lunds universitet. Innan jag påbörjade forskarutbildningen arbetade jag under fyra år som utredare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, framförallt med frågor rörande miljö- och ekonomiska effekter av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Mina intresseområden är policy, nationalekonomi och ekonomisk modellering.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljövetenskap
 • Nationalekonomi

Fria nyckelord

 • Nationalekonomi
 • policy
 • bioenergi
 • miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren