Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har min akademiska bakgrund i nationalekonomi (BSc) och ekonomisk historia (MSc) vid Lunds universitet. Innan jag påbörjade forskarutbildningen arbetade jag under fyra år som utredare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, framförallt med frågor rörande miljö- och ekonomiska effekter av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Mina intresseområden är policy, nationalekonomi och ekonomisk modellering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Nationalekonomi
  • policy
  • bioenergi
  • miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren