Foto av Cecilia Svedman

Cecilia Svedman

Professor, överläkare, docent, lektor, verksamhetschef Specialiserad hudsjukvård Sund

Personlig profil

Forskning

Vår hud har utvecklats för att skydda oss från omvärlden, för solens strålar, för vatten och för ämnen i vår miljö som kan vara irritanter, toxiska substanser eller som har kapaciteten att agera som allergen. Vår hud kan utveckla kontaktallergi för naturämnen som finns överallt, t.ex .metaller, parfymer, växter och för syntetiskt skapade ämnen; plast, gummi och konserveringsmedel m.m. De symtom man ser i huden om vi exponeras för ett irriterande ämne eller ett allergen är oftast liknande, vi utvecklar en inflammatorisk reaktion, ett eksem.

I min forskning har jag fokuserat på olika ämnen som ger upphov till kontaktallergi och vad som är typiskt för dessa, vad som händer i huden vid kontaktallergi, hur vi bäst diagnosticerar kontaktallergi och hur vi bäst skyddar oss i vår miljö för kontaktallergi och ännu viktigare från att få kontaktallergiskt eksem. I min forskargrupp har vi dessutom studerat systemiska kontaktallergiska reaktioner, dvs. vad som sker då en individ som är allergisk exponeras för sitt allergen i föda eller blodet. Det kan t.ex. ske när vi använder artificiellt material i vår kropp.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • kontaktallergi
  • eksem
  • pikutantestning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Svedman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren