Foto av Cecilia Tullberg

Cecilia Tullberg

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om lipider i biologiska system, såväl karakterisering, undersökning av strukturella och emulsifierande egenskaper, och att minska lipidoxidation (härskning). Jag är arbetsledare i WP4 inom ScanOats (https://scanoats.se/), där vi undersöker milda processmetoder för att ex. inaktivera naturligt förekommande lipaser i havre. De intressanta polära lipiderna som finns i havre utforskas också utifrån möjliga framtida applikationer. Jag har även ett intresse för vad som händer med maten vi äter med avseende på spjälkningsmekanismer och härskning under matsmältning, och har arbetat mycket med simulerade matsmältningssystem.

Jag vill underlätta hälsosam, hållbar matkonsumption via min forksning, där jag arbetar tvärvetenskapligt och använder gröna biotekniska verktyg, och smarta processtrategier, i kombination med hållbara råmaterial och underutnyttjade sidostömmar inom industrin.

Expertområden innefattar:

 • Lipidoxidation (härskning)
 • Lipidkemi
 • Lipidkarakterisering, med hjälp av kromatografiska och masspektrometriska analysmetoder
 • Enzymteknik
 • In vitro modeller av matsmältningssystemet

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Industriell bioteknik
 • Livsmedelsteknik
 • Biokatalys och enzymteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Tullberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren