Inget foto av Celine Aardal Lönnerfors

Celine Aardal Lönnerfors

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Celine Aardal Lönnerfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap