Foto av Cerina Rydälv

Cerina Rydälv

Forskningskoordinator

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som forskningskoordinator vid Lunds universitets profilområde Naturbaserade framtidslösningar. Arbetet inkluderar koordinering, samarbete och samverkan inom universitetet och med externa parter, för att stötta och underlätta tvärvetenskaplig forskningsutveckling, arrangera gemensamma aktiviteter och projektledning. 

Jag har en bakgrund som forskare inom områdena aerosoler, moln, klimat och sot. Jag har även arbetat på ett energi- och miljökonsultföretag, som projektledare på Energikontoret Skåne, samt som forskningskoordinator vid CEC och LU Hållbarhetsforum. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cerina Rydälv är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler