Foto av Charles Edquist

Charles Edquist

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I have been the Holder of the Ruben Rausing Chair in Innovation Research at CIRCLE, Lund University, Sweden, since February 2003 and have previously held a Chair at the University of Linköping. My publications include books and articles on innovation processes, innovation systems and innovation policy. Of these, the edited volumes “Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations” (1997), “Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe” (2008; in 2012 also in Chinese), and my latest “Public Procurement for Innovation” (2015) constitute contributions to the development of the so-called Systems of Innovation (SI) Approach. So does the chapter “Systems of Innovation: Perspectives and Challenges” (2005), in the Oxford Handbook of Innovation.

I have made many contributions to the field of innovation policy and governance of innovation systems, the latest being articles in Science and Public Policy (2015) and R & D Management (2015). That I am among the 50 (or so) most cited innovation researchers (out of 6 – 7 000) in the world is testimony to the impact of my research. My most cited book is on public procurement for innovation. I was given the award for best paper for “Competence Building: A Systemic Approach to Innovation Policy” at the Atlanta Conference of Science & Innovation Policy, Georgia, USA, 26-28 September 2013.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charles Edquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren