Personlig profil

Forskning

I am a community and landscape ecologist seeking to understand 1) how biodiverse communities provide ecosystem services and 2) how these species and services are affected by the way we manage and use land. To do this, I combine field-based experiments with economic valuations, ecological models, and theory to unpack the tradeoffs that characterize complex socio-ecological systems.

I earned a PhD with Taylor Ricketts at the University of Vermont where I investigated how agricultural landscapes and management affect ecosystem services and agricultural yields. I followed this with postdoctoral work with Neal Williams at the University of California Davis. I am now a postdoc in Maj Rundlöf's group at Lund University working on pollination ecology, landscape ecotoxicology and ecological modeling in agricultural landscapes. Together with Jessica Knapp, we are part of a FORMAS funded project that aims to develop pesticide risk assessment for bees at landscape scales.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Miljövetenskap
  • Lantbruksvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlie Nicholson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren