Foto av Charlotta Levay

Charlotta Levay

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om organisation och ledarskap. Med hjälp av kvalitativa fallstudiemetoder utforskar jag sådant som professionell autonomi, transparens i sjukvården och karismatiskt ledarskap. För närvarande undersöker jag hur professionella inom sjukvården använder vetenskap och erfarenhet för att fatta behandlingsbeslut.

Samverkan

Jag tar varje tillfälle att nå ut med forskning till samhället i stort. Det kan handla om en radiointervju, en ”science slam”-tävling eller en offentlig debatt. Jag är även aktiv som opinionsskribent och medverkar regelbundet i tidskrifter som Axess och Signum.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotta Levay är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren