Personlig profil

Forskning

Jag är civilingenjör i teknisk fysik med examen från Lunds universitet (2004). 2008 disputerade jag i fysik vid Lunds universitet, på en avhandling om biologiska effekter av joniserande strålning, kopplat till extrema stråldoser. Jag är sedan 2013 universitetslektor i tillämpad kärnfysik och mina forskningsintressen omfattar tvärvetenskapliga tillämpningar av naturliga och antropogena radionuklider, i synnerhet omgivningsradiologi.

Undervisning

För närvarande innehar jag två grundutbildningsrelaterade uppdrag på LTH-nivå, ett som rör breddad rekrytering och ett som kurskoordinator för Ingenjörsinriktad yrkesträning. 

Jag är en del av kursledningen för Perspektiv på hållbar utveckling (FAFF50).

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotta Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren