Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Charlotta Turners forskning handlar om analytisk kemi för en hållbar utveckling. I Turners forskargrupp ”the Green Technology Group” undersöks grundläggande egenskaper av gröna lösningsmedel, t.ex. superkritisk koldioxid, subkritiskt vatten och koldioxid-expanderade vätskor, för användning vid extraktions- och separationsmetoder. Forskningsprojekt handlar ofta om utvinning och analys av värdefulla ämnen i restprodukter från livsmedel- skogs-, jordbruks- och havsbruksindustri. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Analytisk kemi
  • Kemiska processer
  • Biokemikalier

Fria nyckelord

  • gröna lösningsmedel
  • hållbar matproduktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotta Turner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren