Personlig profil

Forskning

Charlotta Turners forskning handlar om analytisk kemi för en hållbar utveckling. I Turners forskargrupp ”the Green Technology Group” undersöks grundläggande egenskaper av gröna lösningsmedel, t.ex. superkritisk koldioxid, subkritiskt vatten och koldioxid-expanderade vätskor, för användning vid extraktions- och separationsmetoder. Forskningsprojekt handlar ofta om utvinning och analys av värdefulla ämnen i restprodukter från livsmedel- skogs-, jordbruks- och havsbruksindustri. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Analytisk kemi
  • Kemiska processer
  • Biokemikalier

Fria nyckelord

  • gröna lösningsmedel
  • hållbar matproduktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotta Turner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren