Foto av Charlotte Castor

Charlotte Castor

Postdoktor, Dr med vet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Som barnsjuksköterska arbetade jag framförallt 25 år inom barnneurologi och –onkologi. Grunden för mitt kliniska arbete såväl som forskningsintresse och forskningsområde är sjuka barn och deras familjers behov, samt hälso- och sjukvårdens möjligheter att stödja familjerna utifrån dessa behov. Mitt doktorandarbete, under ledning av huvudhandledare professor Inger Kristensson-Hallström fokuserade på olika perspektiv av avanceras sjukvård i hemmet för långvarigt och allvarligt sjuka barn med olika diagnoser och olika skeden av sjukdom. Sedan min disputation 2019 har jag fortsatte studier som syftar till att stärka familjers egenvård i hemmet och då i första hand med stöd av digitala verktyg som applikation för surfplatta och telefon samt att utveckla den palliativa vården för barn.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Paediatric Nursing
  • Pediatric brain tumor
  • pediatric oncology
  • Palliative care
  • ehealth

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Castor är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren