Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i Teknik och samhälle. Min forskning är fokuserad på samhälleliga perspektiv på artificiell intelligens, framför allt utmaningar gällande transparens och fairness vid användandet av AI inom medicin, hälsa- och sjukvård samt offentlig sektor. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora
 • Samhällsvetenskap
 • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

 • Artificiell intelligens
 • Transparens
 • digital hälsa
 • medicinsk humaniora
 • STS
 • Science and Technology Studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Högberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren