Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i Teknik och samhälle. Min forskning är fokuserad på samhälleliga perspektiv på artificiell intelligens, framför allt utmaningar gällande transparens och fairness vid användandet av AI inom medicin, hälso- och sjukvård samt offentlig sektor. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fria nyckelord

  • Artificiell intelligens
  • Transparens
  • STS
  • medicinsk humaniora
  • Science and Technology Studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Högberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren