Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a Senior Lecturer and Reader at the Department of Arts and Cultural Science where I teach classes in archival studies, ethnology and cultural analysis. My research interests are diverse and include transport history, personal names, collectors and collecting, and rituals and traditions. After recently having finished the research project “Bicycle Freedom. Transgressing Physical, Spatial and Cultural Borders” I am currently researching train and railway enthusiasts.

Besides teaching and researching I am coordinating the Master’s programme in Archival Studies, Library and Information Studies, and Museum Studies, ALM. I have previously been the Coordinator of MACA, Master of Applied Cultural Analysis. I am also a member of the Nominating committee at the Joint Faculties of Humanities and Theology and the Course Syllabus Committee at the Department of Arts and Cultural Science.

Until summer 2024 I am partly on leave, working as Research Coordinator at the Swedish Railway Museum in Gävle

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Hagström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren