Foto av Charlotte Löfqvist

Charlotte Löfqvist

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om tekniska hjälpmedel i hemmet, anpassningar av bostaden och andra närliggande åtgärder som involverar interaktionen mellan person, miljö och dagliga livets aktiviteter. Min forskning fokuserar på äldre personers användande av tekniska hjälpmedel, med ett särskilt fokus på förflyttningshjälpmedel, och dess betydelse för aktivitet och delaktighet ur ett Europeiskt perspektiv. Mitt forskarintresse berör även yngre generationers syn på att bli eller vara hjälpmedelsanvändare samt hur involvera brukare själv i denna typ av forskning.

Doktorsavhandling
Löfqvist, C (2008). Mobility Devices in Everyday Life among Very Old Europeans: Aspects of Use and Changes over Time. Dissertation. Department of Health Sciences, Lund University, Sweden. ISBN 978-91-86059-45-3.

Undervisning

Jag är också verksam i undervisning på grund- och masternivå, främst på Arbetsterapeutprogrammet  och har uppdraget som ordförande i programnämnden för rehabiliteringsutbildningar, dvs för arbetsterapeut-, audionom-, fysio- och logopedprogrammen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Löfqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren