Foto av Charlotte Magnusson

Charlotte Magnusson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 1991 i Matematisk Fysik vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingens titel var "Magnetic dipole excitations in even-even nuclei". Under 1992 arbetade jag vid FoU avdelningen på HADAR, Malmö. 

Under min första tid på Certec (med början 1993) arbetade jag med hur olika avancerade datortekniker, och då framför allt tekniker från området artificiell intelligens (AI), kan komma människor med olika kognitiva funktionshinder till godo. Jag är författare till "Artificiell Intelligens - introduktionsbok i handikappsammanhang". Rapporter, demo-program, nedladdningsbara filer samt erfarenheter kring expertsystem på CERTEC finns att nå via http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/. Information om projekt social simulator (inklusive gratis programvara att ladda hem) finns på http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/socialsimulator/

Sedan år 2000 har jag alltmer fokuserat sin forskning kring hur man kan använda gester, känsel och hörsel för att interagera med datorer och mobila enheter, och även på senare år börjat intressera mig för "tangible interaction" (interaktiva objekt). Under 2003 arbetade jag inom EU projektet Friendly Rest Rooms (FRR) med framförallt gränssnittsdesign. Sedan dess har jag varit ansvarig för Certec's deltagande i EU projekten MICOLE, ENABLED och ENACTIVE och jag koordinerade EU projektet HaptiMap (www.haptimap.org). Jag har varit ansvarig för vårt deltagande i AAL-projektet NavMem (Navigation Support for Older Travellers with Memory Decline, http://www.navmem.eu/), deltagit i HIPP, och lett de nationella projekten NIVINAVI och UUT. Jag var även ansvarig för vårt deltagande i EU projektet ABBI https://www.abbiproject.eu. Jag ledde projekt ActivABLES http://www.activables.org som stöds av NordForsk, samt var ansvarig för vårt deltagande i EU projektet STARR http://www.starrproject.org . För närvarande leder jag ett projekt stött av VINNOVA om universell utformning i upphandling, är ansvarig för Institutionens medverkan i EU projekt ABILITY https://www.ability-project.eu/, och medverkar i projekten MISK https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/misk---musik-interaktiv-design-sinnesstimulering-kvalitet och projekt Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet (MSB) https://rib.msb.se/filer/pdf/29813.pdf . Jag är medlem i punktskriftsnämnden och har på senare tid också börjat arbeta med standardisering inom ISO (ISO/TC 159/SC 4/WG 9 (Tactile Haptic Interaction).

Jag arbetar med hur teknik kan bli mer tillgänglig och med hur gester, känsel och hörsel kan göra interaktion enklare och bättre för alla. Mina intressen ligger både inom interaktionsdesign (hur utformar man nya och bättre tekniska interaktionssätt) och inom utveckling av designmetoder - hur får man med både riktiga användare och riktiga miljöer redan tidigt i designprocessen?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

 • Designvetenskaper
 • Rehabiliteringsteknik
 • Interaktionsdesign
 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
 • tillgänglighet
 • Universell utformning
 • Inkluderande design
 • IKT och digitala teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren