Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Efter doktorsexamen i Antikens kultur och samhällsliv, specialiserad i italisk förhistoria, har jag huvudsakligen undervisat i miljökunskap och hållbar utveckling på LTH.

Undervisning

Mina första undervisningserfarenheter var inom kurser i Antikens kultur och samhällsliv. Sedan mitten av 80-talet har jag, som deltagare i ett tvärvetenskapligt lärarlag på Miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet, undervisat i miljövård/kunskap och arbetsmiljölära. Enheten är numera Miljö och energisystem inom institutionen för teknik och samhälle vid LTH. Vi ger tvärvetenskapliga kurser om miljöfrågor och hållbar utveckling för flera civilingenjörsprogram, och specialiserade kurser inom delar av fältet miljö- och energi. Jag håller i ett par kurser på engelska, och ansvarar bland annat för kurserna Miljökonsekvensbeskrivning och Miljöledning.

Jag ahr erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet, dels i egenskap av studierektor på avdelningen, del som (tidiare) programledare för Ekosystemteknikprogrammet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljöledning
  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Malmgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler