Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finner du på den engelska versionen av den här sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Annan naturvetenskap
  • Klimatforskning

Nyckelord

  • dynamik inom bränder
  • rekonstruktion av vegetation
  • landanvändnings förändringar
  • holocene
  • klimatförändringar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Chiara Molinari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren