Chris Madsen

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Utveckling av dottersvulster, metastasering, är orsaken till 90% av alla dödsfall av cancer. För att sprida sig i kroppen måste cancercellerna anpassa sig till den miljö de påträffar. Under sin färd möter tumörcellen olika typer av fysiska hinder och cellerna har därför utvecklat strategier för att kringgå dessa utmaningar genom att uppvisa ett föränderligt rörelsemönster.
Förståelsen för cellers rörelse inom levande vävnader är viktig för att kunna utveckla nya läkemedel som förhindrar metastasering. Vi ämnar svara på frågor om mekanismen för cancercellers migration inom frisk och sjuk vävnad.
En annan mycket viktig komponent för reglering av en vävnads arkitektur är bindvävscellen, fibroblasten. Under en tumörs utveckling blir fibroblaster hyperaktiverade och börjar förändra sin omgivning på ett sådant sätt att det främjar tumörcellers tillväxt och spridning. Vi kommer att utforska mekanismen för hur fibroblaster kan avaktiveras under tumörutveckling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Cancer
  • metastas
  • mikromiljö

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Chris Madsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren