Foto av Christel Hedman

Christel Hedman

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christel Hedman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions