Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning som ingår i forskargruppen Hållbar aktivitet och hälsa ur ett livsperspektiv och handlar om att nå ökad kunskap om vardagliga aktiviteter och upplevelse av meningsfullhet samt eventuella samband med hälsa och välbefinnande. Jag fokuserar särskilt på målgruppen med psykisk ohälsa och deras upplevda aktivitetsbalans och vilken mening aktiviteter kan ha. Resultaten av forskningen kan användas inom rehabilitering och för olika stödinsatser inom både regional och kommunal regi. Jag bedriver även forskning och undervisning vid GU om kreativa aktiviteter och dess terapeutiska potential, samt pedagogisk forskning som tillämpas inom programmet.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Arbetsterapi
  • Aktivitetsvetenskap
  • pedagogik
  • Meningsfull aktivitet
  • kreativa aktiviteter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christel Leufstadius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren