Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur kemikalier i omgivningen påverkar vår hälsa. Det kan röra sig om exponeringar som vi utsätts för av misstag ─ exempelvis genom förorenat dricksvatten ─ eller av fri vilja ─ genom tatueringar och andra skönhetsrelaterade kroppsmodifikationer:

  • Hälsoeffekter av exponering för miljöföroreningen PFAS (perfluorerade alkylsyror). Forskningen kartlägger hur befolkningen i Ronneby påverkats av att ha druckit PFAS-förorenat vatten under många år. Exempelvis tittar vi på påverkan på immunförsvaret, graviditetshälsa samt barns hälsa och generella utveckling. Jag är ansvarig forskare för Ronneby mor-barnkohort där vi följer 250 mammor och barn, från tidig graviditet och genom uppväxten, genom blodprovstagningar och frågeformulär.

Jag håller i Lunds universitets del i det internationella samverkansinitiativet Ronneby PFAS Research Program. Mer information om forskningen finns på bloggen Forskning om PFAS i Ronneby (lu.se).

  • Tatueringar och andra skönhetsingrepp. När vår livsstil förändras är det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser detta får för vår hälsa. Tatueringstrenden har ökat explosionsartat de senaste decennierna och studier har kunnat visa att det finns rimliga fysiologiska mekanismer genom vilka pigmenten i tatueringsfärg skulle kunna orsaka sjukdomar, exempelvis cancer. Trots detta finns det extremt lite kunskap om långsiktiga hälsoeffekter. Det vill jag ändra på!

Jag undersöker om det finns ett samband mellan tatueringar och olika typer av cancer. Inom ramen för arbetet har vi etablerat The Swedish Tattoo Cohort, världens största kohort med självrapporterad information om bl.a. tatuering, piercing, scarification, kosmetisk laserbehandling och solvanor. I framtiden kommer kohorten även att kunna användas för att undersöka eventuella kopplingar till andra sjukdomar, exempelvis inflammatoriska sjukdomar och hudbesvär.

Min forskning finansieras av både nationella och internationella aktörer, exempelvis Forte, Formas och EU via Interreg.

Är du intresserad av min forskning och vill veta mer är du välkommen att höra av dig!

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christel Nielsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren