Foto av Christer Eldh

Christer Eldh

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min tidigare forskning har främst kretsat kring människans relationer till teknik och hur det påverkar samhället, makt och verklighetsuppfattningar. Forskningsintresset har genererat några artiklar (se nedan) som bl.a. behandlar hur teknik bidrar till att förstärka vissa identiteter (som maskulinitet) och verkar begränsande för andra. I min doktorsavhandling undersöks dessa förhållanden ytterligare. Med exempel från en serviceorganisation, ett svenskt passagerarfartyg, visas på hur hantering av risk både är teknologiserad och maskuliniserad. Detta påverkar fartygets säkerhet och är processer som inte uppmärksammas i säkerhetsförbättrande sammanhang.

Oovanstående vidareutvecklats i en rapport som undersöker hur branschgemensamma regler implementeras som en lokalt situerad praktik. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett problem men är något som lämnas därhän vid införandet av regler och konventioner. Det exempel som används i rapporten är införandet av ISPS-koden som styr skydd av fartyg och hamnar. I ytterligare en nyligen publicerad artikel beskrivs och analyseras konsekvenserna av att teknologisera tjänster och service.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Eldh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler