Inget foto av Christer Fureby

Christer Fureby

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Fureby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Earth and Planetary Sciences