Foto av Christer Jönsson

Christer Jönsson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Internationell förhandling och diplomati
  • Internationell organisation
  • Transnationella relationer

Pågående forskning

Ledare för forskningsprogrammet Transdemos (“Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer”) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) 2008-2013. Bidragsgivare till kommande SAGE Handbook of Diplomacy, Encyclopedia of Diplomacy och Palgrave Handbook of Inter-organizational Relations in World Politics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler