Foto av Christer Larsson

Christer Larsson

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

 

I work with experimental methods for electromagnetic measurements. Presently I am working with methods to determine the electromagnetic properties of materials at microwave frequencies and methods for Inverse Synthetic Aperture Radar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler