Foto av Christer Larsson

Christer Larsson

Knuten till universitetet, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science

Physics