Foto av Christer Larsson

Christer Larsson

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science