Foto av Christer Lindberg

Christer Lindberg

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Antropologisk teorihistoria
  • Visuell antropologi
  • Symolantropologi och shamanism


Jag är ämnesansvarig professor för avdelning för socialantropologi och även docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Mina forskningsintressen koncentreras till visuell antropologi och shamanism med de nordamerikanska indianernas religioner och kulturhistoria i fokus. Mycket av min forskning handlar även om ämnets vetenskapshistoria, särskilt den nordiska, amerikanska och franska antropologins idéhistoria. Min avhandling var en biografi över Erland Nordenskiöld som 1924 blev Sveriges förste professor i allmän och jämförande etnografi som ämnet kallades på den tiden. När det gäller den nordiska antropologins historia har jag även skrivit om Hjalmar Stolpe, Walter Kaudern, Otto Nordenskjöld, Kaj Birket-Smith, Rafael Karsten och Edward Westermarck. För närvarande arbetar jag med en biografi om forskningsresande Eric von Rosen. Gällande den franske antropologen Claude Lévi-Strauss har jag bidragit med inledningar till hans arbeten Spillror av paradiset och Det vilda tänkandet, samt skrivit om hans liv och verk i boken Samhället som tanke.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Lindberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler