Inget foto av Christer Platzack

Christer Platzack

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I svenskan måste subjektet sättas ut, utom i vissa fall av samordningsellips (Kalle åt hamburgare och drack mjölk) och topikstrykning (Var är Kalle? Sitter där i hörnet). Vid sidan av dessa typer finns också iakttaget subjektslöshet i typerna "I gräset kan (det) finnas ormar" och "Det var (det) bra att du sa". Under våren 2011 har jag närstuderat dessa typer och andra mindre kända fall av subjektslöshet och kommit fram till att samma mekanism som vid topikstrykning är verksam också här; jag har benämnt denna typ "spurious topic drop", ung, "falsk topikstrykning". Undersökningen har presenterats på två symposier, och en version av den kommer att publiceras som en festskriftsartikel. En biprodukt av denna forskning är en artikel om syntaxen hos "Split Topic" Splittrad topik, dvs exempel av typen "Bilar har han många", som också kommer som festskriftsartikel.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Platzack är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler