Foto av Christian Alsterberg

Christian Alsterberg

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finns på den engelska versionen av den här sidan

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Fria nyckelord

 • biogeokemi
 • biodiversitet
 • ekosystemfunktioner
 • ekosystemtjänster
 • kväve-cyklen
 • polination
 • vattenkvalite

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Alsterberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren