Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My main research interest is to understand cognitive development. I investigate this by designing computational models based on neurophysiological data that are subsequently used to control humanoid robots. Specific interests are sensorimotor and emotional development. The multidiciplinary approach combines techniques from many different areas ranging from psychology and neuroscience to computer science and robot engineering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Zoologi
  • Robotteknik och automation
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fria nyckelord

  • kognitiv robotik
  • kognitiv utveckling
  • inlärning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Balkenius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren