Foto av Christian Binz

Christian Binz

Dr., Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Christian Binz is a postdoctoral researcher at CIRCLE, Lund University as well as Associate with the Energy Technology Innovation Policy Program at Harvard Kennedy School of Government. He received his PhD in Economic Geography from the University of Bern in 2012. Christian is a recipient of the Giorgio Ruffolo Post-doctoral Research Fellowship in Sustainability Science (2015) at Harvard’s Kennedy School of Government and has worked as a post-doctoral Research Fellow at UC Berkeley, Qinghua University (China) and Eawag (Switzerland).

His current research interests are centered on the multi-scalar geography of sustainability transitions in the water and energy sector. By combining recent insights from transition studies, evolutionary economic geography and the global innovation networks literature, he aims to explore how international linkages shape innovation in clean-tech industries and the technological leapfrogging potential of latecomer economies. In his current Swiss NSF-funded Post-Doctoral Research project he investigates how extra-regional network connections influence industrial path creation in the Chinese solar PV, wind power and water recycling sector.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Binz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren