Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focuses on the development of diagnostics based on tumor DNA/RNA deep sequencing (also known as next generation sequencing) to improve treatment and survival of cancer patients. Most of my projects are embedded in the Sweden Cancerome Analysis Network Breast (SCAN-B) breast cancer study. Additionally I work on improving open source bioinformatics and reproducible research infrastructure by contributing to projects such as conda-forge, Bioconda, and Biopython.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
  • Bioinformatik och systembiologi
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Brueffer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren