Christian Dahlman

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Bevisvärdering, kognitiv bias i rättsligt beslutsfattande, bayesiansk metod

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Dahlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren