Inget foto av Christian Holmgren-Kola

Christian Holmgren-Kola

Forskare, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Holmgren-Kola är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry