Foto av Christian Nyberg

Christian Nyberg

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden: belastningsreglering, performance hos distribuerade system, accessprotokoll för trådlösa nät, köteori och simulering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kommunikationssystem
  • Telekommunikation
  • Datorsystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Nyberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler