Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning avser skatterätt med inriktining på internationell individbeskattning och särskild fokus på beskattning av tjänsteinkomst vid gränsöverskridande situationer. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Schwartz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren