Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Political Science

Main research areas 

  • Peace and conflict 
  • Climate change
  • Feminism and intersectionality

Current research

My research project explores visions and enactments of peace in a changing climate. From a feminist perspective, I research the gendered dynamics of climate change drivers, experiences, and responses. I argue that peace in a changing climate necessitates transformation, and study how societies’ potential to imagine or enact different peaceful futures relates to these gendered dynamics. Fields of particular interest in my research include intersectionality as praxis, degrowth, ethics of care, and feminist peace. My project is part of Lund University's Agenda 2030 Graduate School.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christie Nicoson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren