Foto av Christina Bökberg

Christina Bökberg

Universitetsadjunkt, Doktor i medicinska vetenskaper, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Christina Bökberg, PhD Medinska vetenskaper inom ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad, och distriktssköterska 

År 2017 disputerade jag med avhandlingen "Vård och service i hemmet för personer med demenssjukdom. Struktur, process och utfall", vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Min avhandling var en del av det europeiska projektet RightTimePlaceCare, som syftade till att förbättra demensvården i Europa.
Mellan 2017–2020 var jag postdok i projektet "Implementation of Knowledge-based Palliative Care", som syftade till att förbättra den palliativa vården på äldreboenden.  Jag har varit biträdande handledare till Nadia el Mrayyan, som disputerade 2020 med avhandlingen "Äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och samtidig depression och/eller ångestsjukdom".

Undervisning

Sedan 2008 har jag varit universitetsadjunkt, kursansvarig och examinator i sjuksköterske- och distriktssköterskeprogrammen. Jag handleder kontinuerligt kandidat- och magisteruppsatser. År 2019 vann mina studenter pris för bästa kandidatuppsats.

Yrkesarbete

Jag har lång klinisk erfarenhet av äldreomsorg, bland annat palliativ vård, primärvård, hemsjukvård, äldreboende, och demensvård (1992–2012).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christina Bökberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren